Xịt bọt (SPF)

  • Nhãn hiệu của chúng tôi
  • Tên hóa học
  • Số CAS
  • Hướng dẫn tham khảo chéo
  • MXC-5 Pentamethyldiethylenetriamine 3030-47-5 POLYCAT 5 Xem mô hình
  • MXC-8 N, N-Dimethylcyclohexylamine 98-94-2 POLYCAT 8 Xem mô hình
  • MXC-41 1,3,5-tris (3-dimethylaminopropyl) hexahydro-s-triazine (s-triazine) 15875-13-5 POLYCAT 41 Xem mô hình
  • MXC-BDMA Dimethylbenzylamine 103-83-3 DABCO BDMA Xem mô hình
  • MXC-A33 33% TEDA trong 67% DPG 280-57-9 DABCO 33LV Xem mô hình
  • MXC-R70 Dimethyaminoethoxyethanol 1704-62-7 JEFFCAT ZR-70 Xem mô hình
  • MXC-C15 Tetramethyliminobispropylamine 6711-48-4 POLYCAT 15 Xem mô hình
  • MXC-15 Kali Octoate trong DEG 3164-85-0 DABCO-15 Xem mô hình
  • MXFR-TCPP Tris (2-chloroisopropyl) Phosphate 13674-84-5 TCPP Xem mô hình