Hỗ trợ chế biến

    • Nhãn hiệu của chúng tôi
    • Ứng dụng
    • Hướng dẫn tham khảo chéo
    • Đại lý kéo TE23522 cải thiện tính chất cơ học trong bọt đầy và bọt có độ đàn hồi cao DP 1022 Xem mô hình
    • Bọt cứng H20030 tăng cường độ cứng của bọt tăng độ bền kéo, độ giãn dài và độ bền xé FH 300 Xem mô hình